אזרחות גרמנית

 
תנאי לקבלת דרכון גרמני הוא קבלת אזרחות גרמנית. אזרחות גרמנית מוענקת באמצעות מסירה של תעודת התאזרחות הנקראת בגרמנית Einbürgerungsurkunde.

מומלץ לשמור על תעודה זו. רק מכוחה ניתן לקבל דרכון גרמני. לפיכך, מי שאיבד את דרכונו הגרמני יידרש להציג תעודת התאזרחות מקורית על מנת לקבל דרכון גרמני חדש. התנאים לקבלת אזרחות גרמנית מפורטים בעמוד "דרכון גרמני" באתר זה.
 
ניתן לקבל את הדרכון הגרמני הנכסף רק לאחר קבלת אזרחות גרמנית