דיני ירושה

 
 
משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל בהוצאת צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה למנוחים בישראל ו/או מגרמניה, או למנוח אשר החזיק באחת מארצות אלו רכוש.

ההליך בגרמניה אינו קצר ומחויב בתרגומים ואישורים נוטריונים. כמו כן, בגרמניה חל מס עיזבון וגובהו הוא פונקציה של סך העיזבון וקירבתו של היורש למנוח.
 
 
 
דיני ירושה