דרכון גרמני

 
הדרכון הגרמני הוא הפועל היוצא של האזרחות הגרמנית ולכן בשלב הראשון יש לקבל מגרמניה את האזרחות. עם קבלת האזרחות, ניתן להזמין בו במקום דרכון גרמני.

משרד עו"ד ד"ר יובל חן טיפל ומטפל באלפי בקשות לקבלת אזרחות אירופאית-גרמנית. המשרד פועל ישירות מול הגוף המוסמך בגרמניה, עובדה אשר יש בה לפשט הליכים רבים. ד"ר חן בעצמו ביקר במקום וליבן עם אנשי המחלקה בגרמניה וראשיה נוהלי עבודה. עם פתיחת התיק בגרמניה, מקבל הלקוח מהמשרד מכתב, בו מודיעים לו על מועד פתיחת תיקו בגרמניה.
 

אפשרויות לקבלת דרכון גרמני

 
קיימים 2 מסלולים, אשר בסופם ניתן לקבל אזרחות גרמנית:

המסלול הראשון
והפחות נפוץ הוא מסלול, לפיו החוק הגרמני מקנה לרשויות המוסמכות בגרמניה שיקול דעת, אם להעניק למבקש את האזרחות, אם לאו. במסלול זה יתבקש המבקש לגלות זיקה לגרמניה, להציג יכולת כלכלית מבוססת וידיעה בסיסית בשפה הגרמנית. כמו כן, יהיה על המבקש, עקרונית, לוותר על אזרחותו המקורית.

במסלול השני אין לרשויות בגרמניה כל שיקול דעת. זהו המסלול מכוחו שואבים צאצאי "הייקים" את עילתם לקבלת האזרחות הגרמנית. עומד המבקש בתנאים, חייבת הרשות המוסמכת בגרמניה להעניק לו את האזרחות הגרמנית. במסלול זה אין דרישה ליכולת כלכלית, לזיקה או לידיעת השפה הגרמנית. התנאי המרכזי במסלול זה הוא, שהמקור ממנו שואב המבקש את הזכות לקבל אזרחות אירופאית-גרמנית, היה גרמני ואזרחותו נשללה ממנו ע"י הנאצים.
 

עקרונות לקבלת דרכון גרמני

 
במסלול הנפוץ, לפיו אין לרשויות בגרמניה שיקול דעת, קיימים מספר עקרונות מנחים, על פיהם ניתן לקבל דרכון אירופאי-גרמני, כפי שיובהר להלן:

  • מקום לידה, גם בגרמניה, או קבלת שילומים אינם מקנים אזרחות גרמנית ולא קשורים לכך כלל, אלא האזרחות עוברת עפ"י קשר דם ולא עפ"י מקום הלידה. כלומר, ניתן להיוולד בסין ולקבל דרכון גרמני ומאידך, אפשרי מצב שנולדים בגרמניה, והיילוד לא יקבל דרכון גרמני.

  • לצאצא שנולד עד 01.04.1953 סיכוי טוב לקבל דרכון גרמני, רק אם אביו היה גרמני. לאחר מועד זה, יכול הצאצא לקבל דרכון גרמני, גם אם אימו היתה גרמניה, כלומר נולדה (לא משנה היכן) לאב גרמני.

  • צאצא שנולד בתקופה שבין 01.04.1953 ועד 31.12.1974 לאם המחזיקה באזרחות גרמנית, יהיה זכאי לקבל אזרחות ו/או דרכון גרמני, רק אם אימו הודיעה בשגרירות עד ליום 31.12.1977 כי בנה יבקש לקבל אזרחות גרמנית.

  • ילד שנולד מחוץ לנישואין עד ליום 01.07.1993, יקבל אזרחות / דרכון גרמני, אם ביום לידתו החזיקה אימו באזרחות שכזו. היה האב גרמני, יהיה זכאי ילדו לקבל אזרחות / דרכון גרמני, אם עד ליום הולדתו ה- 23 של הילד, הגיש האב הצהרת אבהות, עפ"י הדין הגרמני.
 
 
דרכון גרמני ואזרחות גרמנית - ככה מתקבלים לאיחוד האירופאי
 
 
 
 צריך להשתמש בשירותי נוטריון לאישור מסמכים להוצאת דרכון גרמני
 
 
 
כתוב בגרמנית: האיחוד האירופי, הרפובליקה הגרמנית, פספורט
 
 
 
כך נראים דפי החותמות בתוך הדרכון, עם הסמל הגרמני מוטבע עליהם
 
 
 
 

אופן העבודה

 
מבחינת הלקוח, דרך העבודה פשוטה מאד: לאחר שהחליט משרד עו"ד ד"ר יובל חן לטפל בבקשה, יקבל הלקוח מכתב, בו יפורטו הפרטים הבאים:
  • תיאור המשרד בקצרה
  • המסמכים הנדרשים מכל אחד מבני המשפחה והיכן להשיגם
  • עלויות שכר הטרחה, כפונקציה של מספר המבקשים. ככל שמספר המבקשים רב יותר, שכר הטרחה לכל אחד ואחד יהיה נמוך יותר.
  • עלויות האישורים הנוטריונים.
  • ברוב המקרים תינתן התחייבות להחזר שכר הטרחה, אם מי מהמבקשים לא יהיה זכאי לקבל דרכון גרמני.
  • שליחת הודעה על פתיחת התיק בגרמניה.
 
יודגש כי משרד עו"ד ד"ר חן אינו פועל, ברוב המקרים, מול שגרירות גרמניה, אלא ישירות מול הגורם המוסמך בגרמניה.

לאחר שהלקוח שלח את כל המסמכים ובמתכונת שהתבקש, עורך משרד עו"ד ד"ר חן את הבקשות, מתרגם את הדרוש תרגום ומאשר נוטריונית את המסמכים הרלוונטיים. במקביל יומצאו ללקוח חשבון שכ"ט וטפסים סטנדרטים לחתימתו. עם קבלת שכר הטרחה והטפסים החתומים, יומצאו הבקשות לגרמניה. הלקוח יקבל הודעה בכתב מאיתנו על מועד פתיחת תיקו בגרמניה.

פרק הזמן שגרמניה זקוקה לטיפול בבקשה הוא לפחות שנה, אם כי היו תיקים רבים במשרד שהסתיימו בפרק זמן קצר יותר, חלקם של שבועות בודדים. לאחר שגרמניה תאשר את התביעה, היא תורה לשגרירות שלה בת"א לזמן את הלקוח ולמסור לו את תעודת ההתאזרחות. עד שיקבל הלקוח הודעה מהשגרירות הגרמנית, יעדכן אותו המשרד, כי גרמניה אישרה את התביעה ובכך הסתיים טיפול המשרד בתיק. לאחר שקיבל הלקוח בשגרירות את תעודת ההתאזרחות, הוא רשאי להזמין לעצמו, כבר במועד קבלת תעודת ההתאזרחות, דרכון גרמני. הוא ימלא בשגרירות טופס קצר, ישלם את האגרה והדרכון יישלח אליו בדואר מגרמניה.

 

אזרחות גרמנית

 
תנאי לקבלת דרכון גרמני הוא קבלת אזרחות גרמנית. אזרחות גרמנית מוענקת באמצעות מסירה של תעודת התאזרחות הנקראת בגרמנית Einbürgerungsurkunde.
מומלץ לשמור על תעודה זו. רק מכוחה ניתן לקבל דרכון גרמני. לפיכך, מי שאיבד את דרכונו הגרמני יידרש להציג תעודת התאזרחות מקורית על מנת לקבל דרכון גרמני חדש.
משרד ד"ר יובל חן - עורך דין ונוטריון מתמחה ביחסים המשפטיים של גורמים מישראל עם גורמים בארצות דוברות גרמנית, לרבות גרמניה, ומספק שירותים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים או מנהליים בגרמניה.
השירות כולל ייזום עסקאות נדל"ן בגרמניה ועריכת הסכמים במגוון תחומים, כגון הסכמי סחר, הפצה, סוכנויות, מקרקעין, בנייה, שותפויות והקמת חברות בגרמניה. כמו כן עוסק המשרד בניהול מו"מ, הסדרת מימון בנקאי ומגעים עם רשויות בגרמניה.
 

שלילת הדרכון הגרמני

 
החוק הגרמני הרלוונטי קובע, כי אזרח גרמני, אשר שירת בכוחות הביטחון של מדינה זרה לא מכוח חובה חוקית, יאבד את אזרחותו הגרמנית. חוק זה גרם לישראלים רבים, שקיבלו דרכון גרמני, לאבד את אזרחותם הגרמנית, עקב שירותם בקבע. בפועל, בעת שמגישים בקשה להארכת דרכון גרמני, אשר מתבצעת עפ"י רוב בשגרירות הגרמנית, מתבקש המבקש להמציא אישור צה"ל על שירותו הצבאי. אם עולה מאישור זה, כי המבקש שירת בקבע, הוא יתבקש למסור את דרכונו הגרמני והארכתו תסורב.

משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל בהשבת האזרחות הגרמנית לאלו שנשללה מהם, עקב שירותם בקבע.
 

אישור עבודה בגרמניה

 
משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל בבקשות של ישראלים לקבלת היתר עבודה בגרמניה. על הבקשות להיתמך במקום עבודה ספציפי בגרמניה. הבקשות תוגשנה לרשות המוסמכת בו ממוקם העסק.