הפרשות לביטוח סוציאלי בגרמניה

 
המונח ביטוח סוציאלי כולל 4 מרכיבים: ביטוח בריאות, ביטוח אבטלה, ביטוח זקנה וביטוח "אפוטרופסות".

עד שנת 2009 היו רשאיות קופות החולים בגרמניה לקבוע בעצמם את גובה החיוב למבוטח ולכן גובה החיוב נע בין 11% עד 15%. החל משנת 2009 החיוב הוא קבוע ומתוכו ישלם העובד 8.2%. בכל יתר הביטוח יתחלקו העובד והמעביד בחלק שווה.