השבת רכוש שנגזל בשואה

 
החוק הגרמני להחזרת רכוש שנגזל מהיהודים (VermG), קובע שמכירת אילוץ של מקרקעין הינה Void בטלה. ליורשים של יהודים, שהותירו במזרח גרמניה לשעבר בניינים ומגרשים ונמלטו על נפשם או ניספו בשואה, עמדו עד לשנת 1992 שתי אפשרויות לתביעה:

תביעת פיצויים – סכום קבוע לפי טבלאות קבועות ונוקשות (זהו מקרה שבו לא ניתן לקבל את המקרקעין חזרה, מאחר והופצצו, עברו פרצליה, או הוסבו למבנה ציבורי וכו´).
 

תביעת השבה – קבלת החזקה והבעלות במקרקעין.

 
 
הרשות שהוסמכה לטפל בשאלות רכוש פתוחות אלו נקראת Arov.

לאחר שנת 1992, העביר החוק הגרמני את הרכוש היהודי במזרח גרמניה, בכפוף למספר תנאים, לועידת התביעות והיא הוכרה "כיורשת". מכאן ואילך, לא יכלו יורשים להגיש ישירות תביעות נגד גרמניה, אלא רק ועידת התביעות. היא מצידה קבעה כללים ומועדים להגשת בקשות של יורשים לקבלת פיצוי, בגין רכוש שנגזל בשואה לקרוביהם.
 
 
 
השבת רכוש שנגזל בשואה
 
 
 
 
משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל במאות בקשות לפיצוי בגין רכוש שגזלו הנאצים ליהודים בגרמניה. הפעילות כוללת איתור רכוש ו/או יורשים נוספים, הוצאת צווים רלוונטיים ומגעים מול הרשויות בגרמניה. עד עתה קיבלו לקוחותינו נכסים בגרמניה או סכומים ניכרים מאד בגין רכוש שנגזל לקרוביהם בשואה.