חוות דעת משפטיות

 
תחום מרכזי נוסף בפעילות משרד עו"ד ד"ר יובל חן, הוא עריכת חוות דעת משפטיות בעניין הדין הגרמני. המשרד חיבר חוות דעת רבות במגוון תחומים, כגון דיני ירושה, נזיקין, מסחר, חוזים וכדומה. עם לקוחות המשרד לעניין חוות הדעת, נמנים או נמנו משרד האוצר, משרד המשפטים, משרדי עורכי דין מהגדולים במדינה, חברות תעשייתיות וחברות ביטוח. להלן הבהרות במגוון תחומים בדין הגרמני.