כללי

 
המוסד של חברה בעירבון מוגבל בגרמניה Gesellschaft mit beschränkter Haftung קיבל את תוקפו החוקי עוד ביום 20.04.1892 עם חקיקת חוק החברה בע"מ בקודקס הגרמני. עקרונותיו הם כדלקמן:

  • החברה בע"מ היא אישיות משפטית עצמאית, היא יכולה לתבוע ולהיתבע, להתחייב, לבצע עסקאות מכל סוג כמעט, לנהל חשבונות, לפטר ולהעסיק עובדים, להחזיק במניות, להיכנס או לצאת משותפויות.
  • בעלי המניות לא חבים, עקרונית, בחובות החברה ואין בין בעלי המניות ובין חובות החברה דבר.
  • החוק הגרמני קובע, כי תנאי יסוד לחברה בע"מ הוא הון ראשוני של מינימום 25,000 אירו.
  • החברה בע"מ מגיחה לעולם ונהיית לישות משפטית רק עם רישומה.
  • לחברה חייב להינתן שם שאינו קיים ברשם החברות בגרמניה. הרשויות בגרמניה מבקשות כי שם החברה יתאר גם את עיסוקה.