מעמד הידועה בציבור

 
זוג אשר אינו נשוי או מאורס, חי יחדיו, נושא באחריות משותפת, מצטיין בקשר פנימי שהוא מעבר לניהול משק בית משותף וכל זאת לזמן ארוך, כל אחד מבני הזוג ייחשב כידוע בציבור של השני. המאפיין הבולט של הידוע/ה בציבור היא היכולת להפסיק בכל רגע נתון את הקשר.

החוק הגרמני לא מכיר בעילת תביעה בגין תשלום מזונות לידוע/ה בציבור. הידוע/ה לא מוכר/ת כיורש/ת עפ"י דין.

לבן/בת הזוג של הידוע/ה בציבור אין כל עילת תביעה כנגד זה שפגע בבן/בת הזוג השני/ה, גם לא בפגיעה בתאונת דרכים. לבן/בת הזוג של הידוע/ה בציבור לא קיימת כל זכאות עפ"י דין לקבלת פנסיית שארים או ביטוח סוציאלי אחר.
לבן/בת הזוג אין גם כל עילת תביעה נגד המעביד, מאחר ועם המוות הסתיימו יחסי עובד-מעביד. במידה וקיימות דרישות שכר פתוחות, יפלו אלו לעיזבון.