תקנון חברה

 
תקנון החברה הוא למעשה חוזה לכל עניין ודבר. תנאי לתקפותו הוא אישורו ע"י נוטריון. התקנון יוגש לרשם החברות בגרמניה לצורך רישום החברה.

החוק הגרמני מחייב את התקנון לכלול הוראות כדלקמן:

  • שמות בעלי המניות והמייסדים.
  • שם החברה.
  • מקום מושבה של החברה.
  • תחום עיסוקה של החברה.
  • מטרת הקמת החברה.
  • הון החברה.
  • חלוקת ההון בין בעלי המניות.